547

Витяг зі Статуту

  • Творча "Спілка мариністів міста Одеси", іменована надалі "Спілка", є міським неприбутковим об’єднанням громадян. Спілка  заснована відповідно до  законів України "Про професійних творчих працівниках і творчі спілки", "Про об'єднання громадян", іншого чинного законодавства України і на підставі протоколу установчих зборів від 4 вересня 1997 року.

1.1.1. Спілка є громадським об'єднанням, яке не має на меті одержання прибутку, та є неприбутковою громадською організацією, створеною для задоволення і захисту законних соціальних, економічних, творчих прав і інтересів її учасників.

1.1.2. Спілка поширює свою діяльність на всю територію України, та у рамках, встановлених законодавством України і за її межами.

1.1.3. Членами (учасниками) Спілки є як фізичні та юридичні особи, так і колективні члени.

1.1.4 Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закону України «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів та цього Статуту та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості, публічності та рівноправності її членів.

1.2. Спілка є юридичною особою з дня державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, власне майно, рахунки в установах банків, у тому числі валютні, печатку, штампи, бланки, інші реквізити, може мати символіку, яка затверджуються Загальними зборами. Символіка організації реєструється відповідно до чинного законодавства України. Реквізити Спілки передбачають застосування української, російської, англійської і французької мов.

1.3. Найменування (назва) Спілки:

  • Повне найменування Спілки:

- українською мовою                Спілка мариністів м. Одеси

- російською мовою               Союз маринистов г. Одессы

- англійською мовою            Odessa Marіtіme Art Assocіatіon

- французькою мовою          Odessa Marіtіme Art Assocіatіon

  • Скорочене найменування Спілки:

- українською мовою               СММО

- російською мовою                СМГО

-  англійською мовою              OMAA

- французькою мовою             OMAA


1.4. Повні та скорочені назви є рівнозначними і мають однакову юридичну силу.

1.5. Організація може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах, у символіці та атрибутиці, яка зареєстрована у порядку, встановленому законодавством України.

1.6. Почесними засновниками "Спілки мариністів м. Одеси" є Стивн Джеймс Ведлок, мешканець м. Бостон (США), капітан навчального судна  "Тевега", що поклав початок відродженню мариністичного руху у м. Одесі, та Олександр Євгенович Геращенко, житель м. Одеса (Україна), у 1997–2019 роках Президент "Спілки мариністів м. Одеси", золотий призер чемпіонату Франції з судномоделізму, голова спільної українсько – американської ініціативи "Odessa-Shipmodel projekt".

1.7. Місцезнаходження Спілки: 65026, Одеська область, місто Одеса, Приморський бульвар, будинок 9.