3 943

Президент спілки мариністів міста Одеси

 

Геращенко Юрій Євгенович.

 

5.5. ПРЕЗИДЕНТ  Організації.

5.5.1. Президент Спілки є вищою посадовою особою Спілки.

5.5.2. Президент Спілки обирається та відкликається Загальними зборами Спілки. Президент Спілки обирається із числа членів Спілки строком на 5 років. Президент Спілки може бути звільнений зі своєї посади достроково за рішенням Загальних зборів або за власним бажанням.

5.5.3. Президент Спілки має такі повноваження:

 • очолює Спілки, організує її поточну роботу та роботу Президії;
 • діє від імені Спілки та представляє його інтереси у стосунках із державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, а також у стосунках з будь-якими фізичними особами з правом підпису документів, листів, заяв, скарг, протоколів, договорів та інших правочинів у межах своєї компетенції,
 • скликає позачергові Загальні збори Спілки;
 • визначає дату та місце засідань Правління Спілки, Президії Спілки та Загальних Зборів;
 • скликає засідання Правління та Президії Спілки;
 • головує на засіданнях Правління та Президії;
 • здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду Загальними зборами, Правлінням та Президією;
 • розпоряджається майном та коштами Спілки згідно з бюджетом Спілки;
 • відкриває в банках рахунки з правом першого підпису всіх фінансових документів;
 • підписує протоколи та рішення Правління та Президії Спілки;
 • інформує Президію про стан справ у Спілці;
 • затверджує проект штатного розкладу апарату Спілки розробленого Президією;
 • здійснює прийняття на роботу та звільняє з роботи працівників Спілки.